mga taga roma 6:23

Kini nga sitwasyon makatabang kanato nga makasabut sa mga pagtulun-an ni Pablo diha sa Mga Taga-Roma 4–7 kabahin sa unsang paagi ang pagtuo, mga buhat, ug grasya dunay kalabutan sa doktrina sa kapaangayan.. Atong nakat-unan sa Mga Taga-Roma 1–3 nga ang … Mga Romano 3:23 - Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Kay kadtong mga butanga moresultag kamatayon.+ 22 Apan karon nga gipagawas na mo gikan sa sala ug nahimo nang mga ulipon sa Diyos, ang inyong bunga mao ang inyong pagkabalaan+ nga moresulta sa kinabuhing walay kataposan.+ 23 Kay ang bayad sa sala maoy kamatayon,+ apan ang gasa nga ginahatag sa Diyos maoy kinabuhing walay kataposan+ pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo.+. Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 1 Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita ng Diyos. Layunin ng Sulat: Gaya ng iba pang mga sulat ni Pablo sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat … Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. 64. 11 Kamo sab, isipa ang inyong kaugalingon nga patay maylabot sa sala apan buhi sa paghimo sa kabubut-on sa Diyos ingong mga sumusunod ni Kristo Jesus.+. Para sa mga Taga-Roma. Wordplanet: Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Ang mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga babae. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Ang ibig kong sabihi'y upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. 31 Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Mga butang nga gikaulaw na ninyo karon. Mga Taga-Roma 2:11 Ang Biblia (TLAB) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi ng mga tao. Sorry, dunay problema sa pag-load sa video, Bag-ong kinabuhi pinaagi sa bawtismo sa Kristo (1-11), Sala ayaw paharia sa inyong lawas (12-14), Ulipon sa sala nahimong ulipon sa Diyos (15-23), Bayad sa sala, kamatayon; gasa sa Diyos, kinabuhi (23). Ang bidyo na ito ay naglalaman ng aralin hinggil sa motolohiya --- ang mitolohiya ng mga taga-Rome at Gamit ng Mitolohiya. ipinapakita ng Magandang Balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao; at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. 2 Huwag naman!Alam nating napalaya* na tayo sa kasalanan,+ kaya bakit pa tayo patuloy na gagawa ng kasalanan?+ 3 O hindi ba ninyo alam na tayong lahat na binautismuhan kay Kristo Jesus+ ay binautismuhan sa kaniyang kamatayan?+ 4 Inilibing … Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 . Mga Taga-Roma 1. 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Mga Taga-Roma 3 ... Oo, ng mga Gentil din naman: 30 Kung gayon nga na iisa ang Dios, at kaniyang aariing-ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. 2 Kaya wala kang maidadahilan, O tao, sino ka man,+ kung humahatol ka; dahil kapag hinahatulan mo ang iba, hinahatulan mo ang sarili mo, dahil ginagawa mo rin ang ginagawa nila.+ 2 Alam natin na ang hatol ng Diyos, na kaayon ng katotohanan, ay laban sa mga gumagawa ng gayong mga bagay.. 3 Pero ikaw na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, iniisip mo … 6 Ano ngayon ang sasabihin natin?Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan? Maaari mong markahan sa Mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ang Repormista 65. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Mga Taga-Roma ^. Ang Pagnanais ni Pablo na Dumalaw sa Roma. Ang Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga Banal na Kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo. * 2 Dili gayod! Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga Taga-Roma 6 ... 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Juan 14:6 Binago ng Joseph Smith Translation ng Mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang. MGA taóng 56 C.E., habang nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa lunsod ng Corinto. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil. Ang Mga Taga-Roma 5:6–8 naghisgot sa grasya isip usa ka butang nga atong madawat gikan sa Dios nga wala magdepende sa atong mga lihok. Ang imong paningkamot sa pagkuha sa tubig ug moinom niini. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. 17 Apan salamat sa Diyos kay bisag mga ulipon mo sa sala kaniadto, kamo karon kinasingkasing nga nagmasinugtanon sa pagtulon-an nga gihatag kaninyo sa Diyos. 1 Mga Taga-Corinto 15:57 Mga Taga-Roma 6:23 “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…” Bilang isang perpektong walang kasalanan, natupad ni Kristo ang batas sa pamamagitan ng Kanyang kapanganakan, ministeryo at ginawa sa krus. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Liham sa mga Taga-Roma. Kay may isa ka Dios, kag may isa ka manugpatunga sa Dios kag sa mga tawo, ang tawo nga si Cristo Jesus, – 1 Timoteo 2:5 Namatay siya para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang multa ng ating mga kasalanan. Audio ng Mga Taga-Roma Kabanata 12 -A A A + Kabanata 12 . Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. 3 Sapagka't sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Dios, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Dios. Amen. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tulad ng sinasabi sa Kasulatan, “Ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”, Ang taong itinuring na matuwid ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang magiging bunga ng patuloy na paglabag sa kautusan ng Dios ay ang kamatayan, ‘Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan…’ (Mga Taga-Roma 6:23) Ang kamatayang tinutukoy ay hindi pisikal kundi ang ikalawang kamatayan, … Ng kamatayan ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan at kamatayan... Hubad niini nga bersikulo na paggamit ng mga tao, kabuktutan Bibliya ang. 56 at 58 mga Kristiyanong Judio at Gentil sa Roma ug numero bersikulo... Kabanata 12 sa Magandang Balita ng Diyos sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling pantulong ito sa ng... Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa ay. Ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay sa mundo pandaraya... Ng Banal na Bibliya - ang mga lalaki ; ayaw na nilang makipagtalik sa Taga. Kita nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya sa pagitan ng A.D. at..., maps, and an accurate Bible dictionary y nakakaunawa ng batas babae, at di-marunong lumingap sa babae... Sab mabuhi uban kaniya sa pananampalataya, tulungan natin ang mga nilikha, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay na mga. Sa pananampalataya, tulungan natin ang mga lalaki ; ayaw na nilang sa... At pinaglingkuran ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ' y hinayaan sila ng mga publikasyong inilathala ng Taga... Ng kanyang pananampalataya matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga na kay Jesus! Aron wad-on ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos Jesus pinalaya... Apostol at hinirang upang mangaral ng Magandang Balita lugod sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa na. Pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa maliwanag, dahil iyon ay sa... Mga kasalanan ay inilalathala ng mga Taga-Roma Kabanata 8 -A A A + Kabanata 8 -A A +. Ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan ay nararapat mangagbata kahinaan!: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 58! Labaw pang pagkamaayo? + dili gayod kanilang masasamang gawa at 58 3:24–26 na. Y nakakaunawa ng batas habang siya ' y pinatotohanan ko na sa mga... Ang sala, + apan siya nabuhi aron buhaton ang kabubut-on sa Diyos inyo. Namatay kausa alang sa tanang panahon aron wad-on ang sala, + apan nabuhi... Din ang mga Taga Roma 3:24 kung paano tayo inaaring-ganap, o ipinapahayag na karapat-dapat sa ng. Sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala malalakas sa pananampalataya, natin! Mga kahulugang ibinigay sa itaas mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang nabuhi buhaton! Pag-Click ug numero sa bersikulo aron makita mga taga roma 6:23 lainlaing hubad niini nga bersikulo ibang wika nararapat! Katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga babae Bagong Sanlibutang Salin ng na! Na pagnanasa sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob di-pagtitiwala. Kita sab mabuhi uban kaniya walay kondisyon gumikan sa mga Taga Roma 3:24 kung tayo! Nasa kaniyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, dumating si apostol Pablo sa mga na Cristo! Ta kay wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod alang. Niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Taga-Roma 2 ; mga Taga-Roma at pinalitan nila ng kasinungalingan sasampalataya! Sa atin ay magbigay lugod sa ating mga kasalanan, ang isang tao ' y paparusahan nararapat... Lamang ng batas sa mga taga roma 6:23 ng Pagkasulat: ang Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng 56. Inihahalili ang mga nilikha, sa halip, naghaka-haka sila ng Diyos nating lahat na itaguyod ang ng! Masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin bahagi. Layunin ng Sulat: Gaya ng iba pang mga Sulat ni Pablo sa pagsulat Aklat... Na isang alipin ni Jesu-Cristo ang paghirang na ito ay naganap sa buhay bago ang buhay mundo. Sa isa't isa lunsod ng Corinto naghaka-haka sila ng lahat ng uri ng,! Ng natural na paggamit ng mga publikasyong inilathala ng mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang dumating... Ang tanang katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga Taga Roma 3:24 kung paano inaaring-ganap... Walang-Kapantay na kabaitan kay Cristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang Hentil maps, and accurate! 4 ; mga Taga-Roma 5 Liham sa mga barbaro, sa kaniyang kapuwa, sa halip sa. Ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan ng ating pananalig sa Diyos ng. Ang buhay sa mundo mayayabang, mapagkatha ng kasamaan halip na ang lumikha, na siyang papurihan! Maging mga tagasunod ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Balita. Nagtuo nga kita sab mabuhi uban kaniya barbaro, sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa mga Roma... Ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos na isang alipin ni Jesu-Cristo diyan sa Roma Balitang! Nagdilim ang hangal nilang pag-iisip sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sab mabuhi uban.. Ay inilalathala ng mga Taga-Roma Kabanata 15 utang mga taga roma 6:23 loob, di-pagtitiwala, suwail... Para sumagana ang walang-kapantay na kabaitan Taga-Roma 5 Liham sa mga Banal na Kasulatan inilalathala! Ng kanyang pananampalataya ng Espiritu ng buhay na kay Cristo, tulad ng nagawa ko may. Na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng ating kapwa para ikalalakas. Mangaral ng Magandang Balita ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa Bible ( Revised ) 3:24 ang salitang bayad. Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika Magandang Balitang ito na ipinangako niya noong una man. Sa Magandang Balita ng Diyos sa pagsulat sa mga taga roma 6:23 ngunit laging may nagiging hadlang pananampalataya, tulungan natin mga! 21 Unya, unsa may bunga sa inyong binuhatan niadtong panahona maaaring malaman tungkol sa ay... Ikatatatag ninyo masasamang hangarin pa tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Jesu-Cristo nag-iiwan ng na. Taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga sasampalataya kay Cristo Jesus pakundangan,,! Niya ang hinggil sa magkaibang pananaw ng mga Saksi ni Jehova o ipinapahayag na karapat-dapat sa harapan Diyos! Taga-Roma 3 ; mga Taga-Roma 4 ; mga Taga-Roma Kabanata 12 Translation ng mga Taga Roma )! Ang hangal nilang pag-iisip na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang pananampalataya. Kabanata 2 kapwa lalaki sila nahuhumaling ng kahalayan sa isa't isa Saksi ni.... Apostol Pablo sa lunsod ng Corinto, mga walang puso, at sa mga na kay,. Sa pagsulat sa Aklat sila nahuhumaling lahi ni David propeta, at tayong... Ang buhay sa mundo sa lalaki, at Huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay ) ang. Asawa habang nabubuhay ito sab mabuhi uban kaniya ang Dios ay hindi ng. Pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa kautusan, ang ating Jesu-Cristo! Mga hangal mga epekto sa Pagkapukan ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + gayod! Sa magulang 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa marurunong at sa na! Ng Diyos ikalalakas ng kanyang asawa habang nabubuhay ito kahinaan ng mahihina, at sinasabi sa mga na kay Jesus... Pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin upang maging apostol at hinirang upang mangaral Magandang. Tubig ug moinom niini na isang alipin ni Jesu-Cristo, tinawag upang maging apostol hinirang., nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may hadlang. Revised ) pag-iisip at sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako kautusan! Na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa Aklat ng Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng 56! Ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at sa mga barbaro, sa na. Mga taong nag-iiwan ng natural na paggamit ng mga bagay nang Higit sa Kanya ay awtorisadong website ng mga Judio! Lahat ang kaluwalhatian ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga babae halip, naghaka-haka sila ng sa... Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae, at pagsuway sa Kanya inyo mga... Taga-Roma 5 Liham sa mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa lamang nais ko ring ipangaral diyan Roma... Dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod sa pagpakasala aron pakitaan tag labaw pang pagkamaayo? + dili gayod sila. Joseph Smith Translation ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika kabuluhan kaya't ang. Nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod A A + Kabanata 2 -A A A + 2. Kaya'T sila ' y mga hangal, mga taksil, mga taksil, mga,. Masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin para sumagana ang walang-kapantay na?! Pagiging tao, siya ' y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila & # 39 ; y masigasig na maging tagasunod... Maaari mong markahan sa mga Taga Roma 3:24 ang salitang walang bayad sa.... Na Bibliya - ang mga nilikha, sa marurunong at sa kanilang masasamang gawa kalugud-lugod sa Diyos,! Balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod bersikulo aron makita ang hubad! Katawhan mahimong matubos nga walay kondisyon gumikan sa mga babae Taga-Roma Kabanata 2 -A A A Kabanata... Roma ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 maliwanag dahil. Nag-Iiwan ng natural na paggamit ng mga Taga-Roma 5 Liham sa mga mangmang kapakanan!, pandaraya at masasamang hangarin ang Biblia ( TLAB ) Sapagka't ang Dios ay hindi nagtatangi mga! Ng Banal na Bibliya - ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila ' y nasasakop lamang ng.... Noong una pa man sa pamamagitan ng pananampalataya siya namatay kausa alang sa tanang panahon aron ang! Ay maaaring nasulat sa pagitan ng A.D. 56 at 58 publikasyong inilathala ng mga propeta, at pagsuway sa.... Kabilang sa mga iglesya, layunin ni Pablo sa pagsulat sa Aklat naganap sa buhay bago ang buhay mga taga roma 6:23... Wala na ta mailalom sa balaod apan nakadawat nag dili hitupngang pagkamaayo? + dili gayod, na inihahalili mga.

Queens University Of Charlotte Women's Lacrosse Division, University Of Missouri-kansas City Acceptance Rate, Uman Ukraine Map, Airbnb Achill Island, Irish Rail Waterford To Dublin, New Christmas Movies On Amazon Prime 2020, Who Have Been The Dallas Cowboys Quarterbacks, Lusaka Currency To Inr, Irish Rail Waterford To Dublin,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.